עוסים שלום
search

פעילויות ופרוייקטים 2000-2001

דו"ח פעילות מאי 2000 – אוקטובר 2001

 

הדו"ח מתייחס לתקופה של 18 חודשים, בה אירעו תהפוכות רבות, בעלי עוצמה וקוטביות רבה, בתחום המדיני, בתחום היחסים בין יהודים וערבים, ובתחום הכלכלי והחברתי.

למרות זאת, ואולי אפילו בגלל זאת, "עו"סים שלום" שרדה, גדלה והרחיבה שורותיה ופעילותה. כתנועת שלום חברתית של אנשי מקצוע, עמדה במבחן המציאות והעשייה, בזמן שתנועות אחרות הנמיכו פרופיל או נעלמו מן המפה.

ראויה לציון במיוחד ההתמדה בעבודה ההתנדבותית של עשרות פעילים ופעילות, אשר השקיעו ממרצם, מזמנם, ולעיתים אף מכספם, על מנת לקיים את פעילות האגודה.

כל אלו מהווים מקור לגאווה, לעידוד ולתקווה להמשך.

 

להלן דו"ח על התחומים העיקריים בהם פעלנו בתקופה זו:

 

התחום הרעיוני אידיאולוגי

 

בחודשים מאי – ספטמבר 2000 ליווינו בדריכות ובציפיה גדולה את התהליך המדיני שנראה כעומד להסתיים בהצלחה. בתקופה זאת התחזקו הקשרים והפעילות המשותפת עם עמיתינו הפלשתינאים ועמדנו על סף הקמת לשכת קשר.

יחד עם זאת, עם כשלון ועידת קמפ-דיויד, זיהינו את הסכנה העומדת בפתח ופנינו בקשר לכך למנהיגי שני העמים [ראה גיליון "עו"סים שלום" ספטמבר 2000].

לאחר ההפגנות שהיו באום אל פחם באוגוסט 2000, התנהגות המשטרה וההתבטאויות הגזעניות של מפקד המשטרה בצפון, אליק רון, היינו בין הראשונים בארץ, שהזהרנו בפני מעשיו ודרשנו לסלקו.

עם פרוץ האינתיפאדה והאירועים האלימים והטראגיים יצרנו קשר עם החברים בנצרת ובמקומות אחרים, לנחם ולעודד, כתבנו מכתבים ופרסמנו מודעות לבד וביחד עם ארגונים אחרים. במקביל שמרנו על קשר טלפוני עם עמיתים ברשות הפלשתינאית.

 

כבר ב- 14 אוקטובר 2000 ערכנו כנס ארצי בכותרת "זה הבית של כולנו" בהשתתפות מאות עו"סים יהודים וערבים, בו ערכנו דיון חופשי ופתוח על המצב.

 

בהמשך ערכנו מפגשים אזוריים, דומים, בכל הארץ .

 

חבר הפעילים המרכזי קיים שתי סדנאות סופשבוע, לליבון והבהרת היחסים בין היהודים והערבים בארץ וכן בהשתקפותם בתוך "עו"סים שלום".

 

פרסום

 

לאור חומרת האירועים והמצב הקשה, פרסמנו שורה של מודעות בעיתונות העברית והערבית בכותרת "את הטירוף הזה מוכרחים להפסיק", וכמו כן פנינו באותו עניין ובאותה כותרת, לכל שרי הממשלה וחברי הכנסת וכן ולרשות הפלשתינאית.

דף המידע "עו"סים שלום ורווחה" גדל והשתפר, מספר הכותבים בו התרחב והוא זוכה להדים רבים – מה שעושה אותו כלי חשוב בעבודתנו.

 

תשלום דמי חבר וגיוס חברים

 

כיום יש כ- 1,560 חברים, מתוכם כ- 1,110 עובדים לפי הסכם העו"סים במשרות מלאות או חלקיות וכ- 390 אחרים המשלמים דמי חבר מינימליים מ- 20 עד 75 ₪ לשנה.

 

השנה הצטרפו אלינו יותר מ- 600 חברים חדשים, נגרעו כ- 350 חברים שלא שילמו את דמי החבר יותר מ- 3 שנים, וכן נגרעו כ- 50 חברים אשר עזבו מיוזמתם.

לפיכך, כיום יש יותר חברים ראליים שדמי החבר משלם עבורם.

 

יש לציין שגביית הכספים מהמעסיקים השונים הינה קשה ונמשכת כמעט כל השנה.

היא דורשת השקעת זמן רב לתזכורות רבות בטלפונים, בפקסים וכד', ולצערנו, ישנם

אף מעסיקים שאינם משלמים [עבור דמי החבר לשנת 2000, 45 מעסיקים טרם שילמו].

 

נעשתה פעולת גיוס נרחבת על ידי משלוח טופסי הצטרפות אישיים לכל העו"סים וע"י משלוח בפקס למרבית מקומות העבודה.

יש לציין כי הגיוס היעיל ביותר הוא הגיוס באמצעות פניה אישית ישירה.

 

גיוס כספים

 

בשנה האחרונה הפסקנו לעבוד עם היועץ לגיוס כספים כיוון שלא עמד בציפיותנו – דבר ששימש כזרז לעסוק בכך בעצמנו.

 

בתקופה זו נתקבלו תרומות מקרן אברהם [9,500 $] ומהפדרציה של ניו–יורק

[40,000 $] למימון הסדנאות [כיוון שכל המנחים עבדו בהתנדבות, הכסף שהיה מיועד לתשלום שכרם נשאר למימון פעולות שוטפות, כך שנוצרה התשתית הכספית להעסקת הרכזים החל מ- 1.10.20001].

הקרן החדשה, לאחר קשיים רבים, עזרה לנו במימון הארגון ובמימון פרויקט פת

[2,500 $].

 

כמו כן, ביוזמתה של חברה נאמנה, קיבלנו בימים אלו 15,000 $ מתורם פרטי, שבהתאם להחלטת ההנהלה, יוקדשו להרחבת הפעילות באזור הצפון.

 

 

סדנאות וקורס המנחים 

עו"סים שלום מפעיל מזה מספר שנים סדנאות בסיסיות להכשרת סוכני שינוי – עובדים סוציאליים יהודים וערבים - להתמודדות עם סטריאוטיפים, דעות קדומות ופתרון קונפליקטים לפי מודל מיוחד אשר פותח בעו"סים שלום. כמו כן מתקיים במסגרת פרויקט זה קורס המנחים. זהו שלב מתקדם המכשיר את בוגרי הסדנא הבסיסית כמנחים בתחום זה. גם מודל הכשרה זה פותח ע"י עו"סים שלום.

פרויקט זה ממומן ע"י -U.J.A  ניו-יורק וע"י "קרן אברהם". עם שני ארגונים אלה, ובעיקר עם   U.J.A. ניו-יורק   פותחה מערכת יחסים יחודית. אנו משתתפים בפעולות שונות שלהם שמטרתן עידוד גיוס כספים, כמו כן הם שולחים אלינו אנשי מקצוע מניו-יורק ללימוד המודלים שלנו ולהכרת עבודתנו. קרן אברהם מזמינה אותנו לימי העיון המקצועיים שהיא עורכת ונעזרת בהנחיה מקצועית שלנו בימי עיון אלה.

בתקציב הנוכחי (יולי2001 – יוני 2002) יש עוד שתי פעולות: סדנא אחת וקורס מנחים אחד.   

סדנאות בסיסיות - הכשרת סוכני שינוי

בשנים 1998 – 2001 הפעלנו 8 סדנאות בהן הכשרנו למעלהמ-100 עובדים סוציאליים. בממוצע הופעלו שתי סדנאות לשנה, לפי אילוצי התקציב העומד לרשותנו. בידנו תקציב מאושר לסדנא נוספת שנקיים בתחילת 2002.

כל סדנא כוללת 45 שעות המועברות ב- 3 סופי שבוע בתנאי פנימיה. בכל סדנא

כ- 14-16 משתתפים ערבים ויהודים, והיא מונחית ע"י שני מנחים, ערבי ויהודי.

 סדנאות אלה הן שלב ראשון והכרחי להכשרת מומחים בהנחית סדנאות אלה בקורס המנחים.

קורס מנחים

על בסיס הסדנאות הבסיסיות להכשרת סוכני שינוי, וכשלב מתקדם שלהן, פיתחנו קורס מנחים המוכר ע"י היחידה ללימודי המשך באוניברסיטת בר-אילן. הקורס מתמקד הן בנושאי התוכן והן במיומנויות הנחיה, ומכשיר את הבוגרים להנחות את הסדנאות להכשרת סוכני שינוי ופרוייקטים מגוונים אחרים בנושאים אלה. עד כה התקיים קורס אחד בו השתתפו 15 עובדים סוציאליים ערבים ויהודים, מבוגרי הסדנאות הבסיסיות.

באפריל 2001 התקיים בבר אילן יום עיון לציון סיום הקורס וחלוקת תעודות לבוגרים. את יום העיון ברך פרופ' יונתן רבינוביץ, מנהל בית הספר לעבודה סוציאלית בבר אילן, דר' רון פודק נשא הרצאה על תהליך השלום מנקודת מבט של משתתף ובוגרי הקורס הציגו את עבודת השדה שלהם.

חשוב לציין שבוגרי קורס המנחים הראשון כבר השתלבו בהנחית שלוש הסדנאות הבסיסיות בעו"סים שלום אשר התקיימו לאחר סיום קורס המנחים. כמו כן הם מעורבים בפעילויות שוטפות ופרויקטים יחודיים בעו"סים שלום ובקהילות בהן הם עובדים. בידנו תקציב מאושר לקורס נוסף.

קורס מנחים נוסף יפתח בתחילת 2002. אנו נערכים עכשו לעדכון תוכנית הקורס ולגיוס המועמדים.

 

תוכניות לשנה הבאה

לשנת העבודה הבאה של שני הארגונים המממנים (יולי 2002 – יוני 2003) אנו נגיש בקשות מימון נוספות. בפגישות עם הארגונים לקראת מילוי מסמכי הבקשות הם מציינים את התחומים בהם הם מעונינים לתמוך. אם יחולו שינויים בסדרי העדיפות של הגופים המממנים, נצטרך לשקול מחדש את ההתארגנות שלנו. אם לא יחול שינוי בעל השלכות לעבודתנו, נגיש בקשה נוספת לשתי סדנאות ולקורס מנחים אחד. נראה לי ששנת עבודה נוספת אחת תמצה את הפוטנציאל של מסגרות אלה עבורנו.

 

 

 

פעולות עם עובדים סוציאליים פלסטינים

לצערנו פעולותינו עם הפלסטינים לא חודשו בשנת 2001 בגין האינתיפדה. מתוך מה שהבנתי מדיברי השותפים שלנו נאסר עליהם לפעול בשיתוף עם ארגונים ישראליים. למרות זאת הקשר עמם נשמר באופן שוטף ע"י שיחות הדדיות וארוכות בטלפון. נסיונות לערוך פגישה לא פורמלית נתקעו בגין ארועים קשים. נסיון אחרון שנעשה לפני מספר שבועות לפגישה רחבה יותר ולנסות ללמוד יותר על הבעיות העיקריות עמם מתמודדים העובדים הסוציאליים הפלסטינים תוך נסיון לחפש דרכים לעזור להם התקבל אמנם בברכה אולם לא יצא אל הפועל בגין התרחשויות בשטח. יתכן שאם תתמשך רגיעה ולו גם יחסית ניתן יהיה לבצע פגישה זו.

 

סמינר לזכר עמוס גנור – חיפה 19.5.2001 - 17

מר עמוס גנור איש משרד החוץ לשעבר אשר נפטר לפני מספר שנים עסק בין היתר בקונפליקט היהודי – ערבי. עמותה אשר הוקמה לזכרו ע"י חבריו ובני משפחתו מנציחה את זכרו בין היתר גם בימי עיון וסמינרים בנושאים שהיו קרובים ללבו.

ב- 19 - 17 מאי ‏2001 התקיימו לזכרו בחיפה סמינר בנושא: דרכי התמודדות עם קונפליקט בישראל, כחברה רב-תרבותית.

בתחילת 2001 נציג ועדת ההיגוי של הסמינר פנה אלי בבקשה להציע להם מיקוד ותוכנית עיונית לסמינר. מתוך מספר הצעות נבחר הנושא לעיל. הסמינר התיחס לנושא ממספר היבטים.

תחילתו בבניית המערכת המושגית בהרצאות פתיחה על: "קונפליקטים בישראל כחברה רב-תרבותית: מודלים והקשרים", מפי פרופ' סמי סמוחה, החוג לסוציולוגיה אונ' חיפה

מגיב: פרופ' מאג'ד אל חאג, ראש המרכז לרב-תרבותיות וחקר החינוך, אונ' חיפה.

בהמשך הסמינר הוצגו מודלים של התמודדות עם קונפליקטים :

הצגה והתנסות במתודת התמודדות עם חוסר ודאות בתוך הקהילה  דר' רחל לב איזל, מרצה בכירה, מח' לעבודה סוציאלית, אונ' בן-גוריון.

הצגה והתנסות בשילוב הנחייה משותפת בגישת פתרון בעיות ביישוב סכסוכים

מר נוח סלמה, מנהל המרכז הפלשתינאי לישוב סכסוכים ופיוס, שהצליח להגיע מבית לחם.

ד"ר אדי קאופמן, מנהל מכון טרומן, אונ' עברית ירושלים .

בחלקו האחרון של הסמינר הוצגו שלושה מודלים של התערבות ע"י מדרשת אדם, ע"י עו"סים שלום וע"י בית הספר לשלום של נווה שלום.

הסמינר הסתיים בפנל של עיתונאים ערבים ויהודים על הנושא:

" השפעת התקשורת בהתמודדות עם הקונפליקט היהודי-ערבי " .

בסמינר שכלל גם סיור במרכז יהודי - ערבי בעכו וקבוצות דיון השתתפו 32 אנשי מקצוע מתחום הדיאלוג היהודי ערבי, שליש מהם חברי עו"סים שלום .

נראה לי כי הסמינר היה מוצלח למדי וכי המשתתפים בו נחשפו לידע להתנסות מקצועית ולחוויות מקצועיות ואישיות לא מבוטלים.

         

פעילויות עיוניות וחברתיות

 

בתקופה זו התקיימו פעילויות שונות רבות בעלי אופי חברתי, לגיבוש, לעיון ולליבון סוגיות אקטואליות ועקרוניות שונות.

 

בירושלים קיימנו, יחד עם הסינמטק, 2 סדרות של סרט +הרצאה , אחת לחודש [ביום ו'].

 

התחלנו פרוייקט בשכונת פת ירושלים, בשיתוף עם המועדון המקומי וגורמים אחרים, ובמסגרתו גייסנו תרומה מגורם פרטי שבעזרתה פועל כיום בהצלחה רבה מרכז לימודי ממוחשב לבני נוער.

כן היה ניסיון שלא הבשיל, לעבוד עם קבוצה של משפחות חד הוריות.

 

אזרו תל אביב והמרכז, שנשאר ללא רכז לאחר הכנס, התקיימו מספר מפגשים ופעילויות אחרות.

 

בחיפה והצפון היו כמה ניסיונות התארגנות, אך לצערנו, לא היה להם המשך.

 

בבאר שבע והדרום הייתה פעילות סדירה ושיטתית, הן של רצף פעילויות ["סינמטק", הרצאות ועוד] והן של גרעין פעילים.

 

סטודנטים

 

הצטרפותם של הסטודנטים למעגל החברים שלנו הוכיח את עצמו כחיוני וחשוב.

ההוכחה לכך היא כי הבוגרים והבוגרות, הצעירים והצעירות החלו להשתלב בשורות הראשונות של הארגון. [בין היתר, שתי רכזות אזוריות ועורכת העיתון].

 

לצערנו, בשנת הלימודים שעברה היתה נסיגה מסוימת בפעילותינו בקרב הסטודנטים

בבר אילן – שם לא התחלנו דבר, בחיפה – שם נכשל הניסיון של שתי רכזות ובירושלים - הפעילות הייתה מינימלית.

 

ברם אולם, בתל אביב היו מספר רכזות, הייתה נוכחות וכן נערכה מערכה לשינוי תוכנית הלימודים והיחס לסטודנטים הערבים.

בתל חי הייתה פעילות ענפה שהתמקדה בעיקר בהשתתפותנו ב- 2 ימי עיון משותפים עם הסגל.

בבאר שבע התקיימו מפגשים קבועים ורצופים וכן יום עיון ביחד עם הסגל, לקראת סוף השנה.

 

כאמור, שילובם של הסטודנטים "כדאי", אך הניסיון לימד אותנו ש-"טיפול בהם" כחטיבה ארצית אינו מוצלח, ויש לעשות זאת במסגרת אזורית עם זיקה לקשר בין האזורים.

 

מרכז להכשרת סטודנטים בירושלים

 

בשנת הלימודים שעברה התנהל בירושלים מרכז לימודים בו הוכשרו 2 סטודנטיות שנה ג' לתכנון ומינהל שהפרויקט העיקרי שלהן התמקד סביב הפעלת קבוצת עו"סים יהודים וערבים להשוואת זכויות.

בסיומו נערך יום עיון בשיתוף עם גורמים נוספים, בנושא: "הזכות לחינוך".

יש לציין שההדרכה ניתנה על ידי חברה שלנו ואת הכסף שהיא קיבלה כשכר העבירה לעו"סים שלום.

 

מסיבות טכניות וארגוניות כגון העדר מקום, מדריכה כד', לא המשכנו את ההדרכה .

אמנם השנה אין לנו סטודנטים, אך נשתדל להמשיך את הפרויקט.

 

פעילות המוסדות וארגון

 

המוסדות פעלו בצורה סדירה ושיטתית, למרות שלא נשמרה ההפרדה בין המזכירות וההנהלה.

 

במשך הזמן הצטרפו כמה חברים שתרומתם הייתה חשובה, כמו התפקיד החדש של המנכ"לית שהוסיף רבות לארגון במחשבה, בעשייה, ובמיוחד בחיזוק ועיצוב המבנה הארגוני ובזירוז התהליך לאיוש התפקידים החדשים של רכז ארצי ואזורי.

 

ועדת הביקורת החלה את עבודתה, אך הסתפקה בביקורת על ההוצאות התקציביות לשנת 2000.

 

לדאבוננו לא עמד כוחנו לקיים ועדת כספים מסודרת.

 

בחודש מרץ 2001 החלה לעבוד מזכירה-עוזרת בכירה, במשרה חלקית, העושה עבודתה בנאמנות ובמסירות ותורמת רבות לעבודתנו.

 

מילות סיכום 

 

אנחנו מביטים אחורה בזעם על המצב של סכסוך מתמשך, של אבדן חיי אדם, של תקוות וחלומות שנגדעו טרם היווצרות. בזעם על אלימות ההולכת ומכה בעוצמה מפלצתית מסביב לגלובוס, בזעם על אנושות לא אנושית שהמרווח בין השבעים לרעבים מביא אל סף המוות מחצית מתושבי הגלובוס. בזעם על כך שלמלחמה אלימה בטרור נמצאו מייד עשרות ומאות מלירדי דולרים, ואילו לפת הלחם ולכף האורז אין סנט שחוק [ואולי כדאי לתת את הדעת, ברצינות, על הקשר בין הטרור המנצל את ביצת הרעב והעוני, כדי לצמוח ולהתפתח...].

אנחנו מביטים אחורה בזעם על מנהיגי שני העמים המסרבים בתחבולות, ולצערנו גם במלחמות, לקחת אחריות ולסיים את הסכסוך הישראלי פלשתינאי.

בגאווה ובסיפוק שכעובדים סוציאליים יהודים וערבים, חברי עו"סים שלום, שומרים בלהט את האמונה בבני אדם ושומרים יום ולילה שאש ההדברות לא תכבה.

 

הכין והביא לדיון נתן לבון.

הפרק על הסדנאות נכתב על ידי נעמי שפר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
עו"סים שלום
 
דו"ח פעילות

 מאי 2000 – אוקטובר 2001

טיוטא לדיון

הוצג בסדנת המזכירות המורחבת שהתקיימה ב- 20-19 באוקטובר 2001

 

 

 

 

 

הכין והביא לדיון נתן לבון.

הפרק על הסדנאות נכתב על ידי נעמי שפר.

 

‏ט"ו אלול, תשע"ב - ‏2 ספטמבר, 2012

    הרשמה לניוזלטר והודעות

    שם פרטי
    שם משפחה
    דואר אלקטרוני
    Powered by Artvision | Truppo Websites