עוסים שלום
search

פעילויות ופרוייקטים 2006-2007

 

 


דו"ח פעילות ינואר 2006 עד אפריל 2007

פרוייקטים:

* פרוייקט האוניברסיטאות – מפגשי דו-קיום בעבודה סוציאלית: האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת אל קודס. אביבה פלאי ונאיל בוטו מייצגים את "עו"סים שלום" בפרוייקט ובמפגשי ועדת ההיגוי.

 

* פרוייקט הלשכות בצפון ממשיך לפעול בליווי לירון פלג-הדומי בהדרכת 4 סטודנטים ממכללת תל חי הפועלים בישובים פאסוטא-מעיליא – ישובי מועצת מעלה יוסף.

במסגרת הפרויקט מתקיימים שיתופי פעולה בין צמדי לשכות, מתנ"סים ותושבים המתגוררים ביישובים הסמוכים: מנהיגות נשים יהודיות וערביות (החל בחודש מרץ 2007) וסדנאות תיאטרון לבני נוער יהודים וערבים ככלי להתמודדות עם טראומה ומשברים.

עד פרוץ מלחמת לבנון השניה, התקיים קורס מנהיגות יהודי-ערבי לפעילים בעלי נכויות ביפיע ורמת ישי בליווי לירון פלג-הדומי ובהנחיה משותפת של שרה גייצהאלס עם עובד קהילתי מיפיע.

 

* פרויקט קהילה למען עצמה וואסים מסאלחה, עובד סוציאלי קהילתי, ביצע מיפוי מקיף ויסודי של השירותים והמוסדות בכפר יאסיף ובג'וליס וגייס תושבים מתנדבים להפעלת פרוייקטים מגוונים בקהילות אלה. הפרוייקט ממשיך לפעול באופן עצמאי בכפר יאסיף באמצעות המועצה המקומית.

 

* פרוייקט חיזוק הקשר עם ה"שטח" –הרצאות על בעיות חברתיות ומקצועיות בהקשר הבין תרבותי – ניתנו 3 הרצאות בירושלים ע"י אורלי ראובני, דב ברנשטיין ושם טוב בנג'ו ו- 2 בת"א ע"י דר' ארנון לויתן.

מטרת הפרויקט לעודד למידה ושיח על הבדלים בין תרבותיים המתבררים בסוגיות המקצועיות השונות, ובמידת האפשר פיתוח מודלים להתערבות אפקטיבית יותר כמו גם, ייזום פרויקטים וגיוס משאבים בשיתוף עם השירותים החברתיים השונים.

 

* פרוייקט המשחקיה בירושלים – הסתיים בסוף יוני 2006. הפרויקט הוקם ביוזמת עו"סים שלום ובשיתוף פעולה עם לשכות הרווחה בא-טור ובקטמון בירושלים. את הפרויקט ריכזה שירה גלבוע. מטרתו הייתה לחזק את הקשר בין ההורים לילדיהם באמצעות המשחק. סטודנטים לעבודה סוציאלית ועו"סים מתנדבים נכנסו לבתי משפחות בשכונות אלה וטיפלו, באמצעות משחקים, באספקטים שונים של יחסי הורים-ילדים.

 

 


פרוייקטים

* בחודשים יולי-אוגוסט 2006 – בתקופת מלחמת לבנון השניה:

- איוש קווי הסיוע הטלפוני של ער"ן לאוכלוסיה הערבית במתנדבי "עו"סים שלום".

- ביצוע סקר צרכים של יישובים ערביים מצפון הארץ. הסקר נדון בישיבה מיוחדת של ועדת    

הרווחה בכנסת.

- התקיימו 3 מפגשי שיח על המצב ובגלל המצב – 2 בירושלים בהנחיית נדים שיבאן, נתן לבון ודב ברנשטיין ו-1 בנצרת בהנחיית נאיל בוטו.

 

* פרוייקט מומחים ישראלים ופלסטינים לפיתוח מודל עבודה עם ילדים נפגעי טראומה בשיתוף עם מרכז פרס ועם  (GCMHP) Gaza Community Mental Health Program ובמימון ממשלת דנמרק. עד כה התקיימו שני מפגשים: הראשון - בחודש ינואר 2007 (לאחר שנדחה מנובמבר בגלל האסון בבית חנון) והשני בחודש פברואר. צפויים להתקיים שני מפגשים נוספים בחודשים יולי-אוגוסט. בין המנחים: רותי רגולנט-לוי ואליזבט בלאייס-גלקוף.

 

* פרוייקט הכשרת עו"סים מהצפון להתמודדות עם ארועים טראומטיים בעקבות

מלחמת לבנון השניה – נפתח בסוף חודש אפריל 2007. ייחודו במיקוד ההתייחסות

לנושא הטראומה מן ההיבט הבין-תרבותי. הפרויקט בהנחיית עפר זילברברג, דר' משה פרחי

וג'מל דקדוקי. מרכזת הפרוייקט, טלי ויניצקי.

 

* סדרת מפגשים בסינמטק ירושלים – סדרה אחת הסתיימה ובאוקטובר 2006 התחילה סדרה חדשה. הסדרה כוללת סרט + הרצאה בסינמטק ירושלים, שכותרתה: "על עכברים ואנשים... עבודה סוציאלית ויחסם של בני אדם לבעלי חיים". צוות ההיגוי של הסינמטק: נתן לבון, חדוה ונדנברוק, אורלי ראובני ומיכה הרן.

 

תאי סטודנטים באוניברסיטאות:

* עד חודש יוני 2006 פעלו 3 רכזי סטודנטים : אורי פפיץ – באוניברסיטה העברית בירושלים, מאיה סגל לוי – באוניברסיטת תל אביב וטלי שפלר – במכללת תל חי.

החל מנובמבר 2006 – אורית ניר – במכללת תל חי. במסגרת התפקיד, היא פועלת לקידום רעיוני של "עו"סים שלום" בגיוס חברים לארגון, יצירת שיתופי פעולה עם תאי סטודנטים אחרים, גיבוש קבוצות עבודה ודיאלוג, השתתפות בהפנינג "חג החגים" של המכללה וכד'.

 

  


פרסים וחסויות:

* טקס הענקת פרס הקרן לירושלים ע"ש מרתה לקידום הסובלנות וערכי הדמוקרטיה לשנת 2006  

 לנתן לבון, מייסד "עו"סים שלום". הטקס התקיים בסופו של יום עיון בשיתוף עם סינמטק    

 ירושלים, הקרן לירושלים והמרכז הבין-תרבותי לירושלים בנושא "הקניית כלים מקצועיים  

 למפגש יהודי-ערבי.

* חסות למפגש פרידה מקצועי של חוקרי ילדים בשירות המבחן לנוער, מדר' דבורה הורוביץ לרגל   

   פרישתה לגמלאות.

 

סיורים:

* סיור לאורך תוואי עוטף ירושלים בהדרכת עמותת "עיר עמים" ביוזמת דב ברנשטיין ובארגונו.

פעילויות מניבות כספים:

* הרצאה לארגון "פנורמה" ע"י אורלי ראובני – הכסף נתרם ל"עו"סים שלום".

* ערב התרמה ל"עו"סים שלום" (ערב שירה) ביוזמת ובארגון דר' ארנון לויתן.

* סדנא עם הורים במרכז היהודי-ערבי ביפו ע"י דר' ארנון לויתן - הכסף נתרם ל"עו"סים שלום".

מפגשים (נוסף על המפגשים שהתקיימו בתקופת מלחמת לבנון השניה):

* ביולי 2006 התקיים מפגש פעילים בת"א.

* בדצמבר 2006 התקיים מפגש פעילים בחיפה בארגון טלי ויניצקי.

* בנובמבר 2006 התקיים מפגש חירום בת"א בביתה של הדס תמיר.

* במרץ 2007 התקיים מפגש פעילים בירושלים.

 

מכתבים ופרסומים בעיתונות:

* באוקטובר 2006 – הצטרפנו למודעה של יוזמות קרן אברהם וארגונים נוספים שפורסמה בעיתון    

"הארץ" בעקבות החלטת רוה"מ למנות את אביגדור ליברמן לשר לענייני אסטרטגיה.

* בנובמבר 2006 - מכתב לרוה"מ, המוחה על הצעת התקציב 2007.

* במרץ 2007 – מכתב ברכה לשר הרווחה החדש הכולל קריאה לסיוע לאוכלוסיות המוחלשות ולהטבת מצבם של העובדים הסוציאליים.

 


אתר אינטרנט:

האתר מצוי בשלב עיבוד החומר. לאחר האסיפה הכללית אנו מצפים לרענן ולהרחיב את הצוות הפועל בנושא ולדחוף הפרויקט במשנה מרץ.

 

עיתון "עו"סים שלום":

בפברואר 2006 הופק עיתון, בעריכת אורלי ראובני,  אחד בלבד מסיבות תקציביות. בשנה הנוכחית אנו מתכננים להפיק 3 עיתונים. הראשון מצוי כבר בשלב איסוף החומר. עורכת העיתון – רונית כדר-בר שלום. חברי המערכת: דר' ארנון לויתן, הדס תמיר, נתן לבון, צבי זלצמן, נאיל בוטו, טלי ויניצקי וארנה רומנוב.

 

מפגשי מוסדות "עו"סים שלום":

* בינואר התקיימה האסיפה הכללית לשנת 2005 בת"א.

* במרץ התקיים הכנס הארצי 2006 בוינגייט.

* באוקטובר התקיימה האסיפה הכללית לשנת 2006 בירושלים.

* בדצמבר התקיים, בהנחיית נדים שיבאן,  סיור ארגוני דו-קיום בירושלים לחברי הקבוצה לקידום מסקנות ועדת אור ולחברים נוספים. חברי הקבוצה: אביבה פלאי, צבי זלצמן, אורי פפיץ ואיימן שחאדה.  

* סה"כ התקיימו 4 ישיבות הנהלה.

* סה"כ התקיימו 2 ישיבות מזכירות.

* סה"כ התקיימו 12 ישיבות ועדת כספים (כפעם בחודש).

 

 

 

תודות לכל המעורבים

שסייעו בקידום הפעילויות השונות!

    הרשמה לניוזלטר והודעות

    שם פרטי
    שם משפחה
    דואר אלקטרוני
    Powered by Artvision | Truppo Websites