עוסים שלום
search

פרוייקטים ופעילויות 2010-2011

  מה עשינו, איפה היינו..............

דו"ח פעילות מהאסיפה הכללית שהתקיימה ב-29.4.2010

כולל פעילויות עד האסיפה הכללית שהתקיימה  ב-18.5.2011

פרוייקטים ופעילויות:

* שדרוג ופיתוח אתר האינטרנט – לפרסום פרוייקטים ופעילויות "עו"סים שלום" ולפרסום דברי חברי הארגון. www.ossim-shalom.org.il

 

* הכנס השנתי 2010 בנושא "עו"סים עובדים יחד בעת סכסוך" - התקיים בתאריך 29.4.2010 באוניברסיטת חיפה, בשיתוף עם ביה"ס לעבודה סוציאלית של אוניברסיטת חיפה. תכנית הכנס כללה הרצאות ולמידה מעמיתים על עבודה משותפת ערבית-יהודית ברשויות וארגונים שונים. כן הוצג פרויקט בי"ס כי"ח לחירשים וכבדי שמיעה יהודים וערבים בירושלים. במסגרת הכנס התקיימה גם האסיפה הכללית.

 

* המשך פרוייקט האוניברסיטאות (התחיל ב-11/2003) – מפגשים לסטודנטים לעבודה סוציאלית מהאוניברסיטה העברית ואוניברסיטת אל קודס בנושא סובלנות, דו-קיום וזכויות אדם, בתמיכת הקרן לירושלים. אביבה פלאי ונאיל בוטו מייצגים את "עו"סים שלום" בפרוייקט ובוועדת ההיגוי.

 

* פרוייקט המשחקיה ביפו (התחיל ב-4/2008) – בחודש יוני 2010 הסתיים הפרוייקט שפעל במשך 4 שנות לימודים, בשיתוף עם האגודה לקידום החינוך ביפו. מטרתו: חיזוק הקשר בין הורים לילדיהם באמצעות המשחק. המשחקיה פעלה פעם בשבוע, אחר הצהריים, במועדונית פחד יצחק ביפו והשתתפו בה הורים וילדים יהודים וערבים משכונות מצוקה ביפו. המשחקיה פעלה ביוזמת נירה בוהר והשתתפו בהפעלתה בהתנדבות נירה בוהר, חני רבינוביץ, מרגרט סומך, נורית קרן, עפרה גיל ואורית דויטש.

 

* המשך סדרת מפגשים בסינמטק ירושלים (התחילה ב-1994) – בחודש יוני 2010 הסתיימה הסדרה "אדם, עם ועולם במעגל הקונפליקטים" ובחודש אוקטובר התחילה הסדרה "הלנצח תאכל חרב?".

הסדרה כוללת הרצאה וסרט בסינמטק ירושלים, בימי ו' בבוקר. הוועדה המתכננת, בהתנדבות: נתן לבון, חדוה ונדנברוק, מיכה הרן ודב ברנשטיין.

 

 * פרויקט בי"ס כי"ח לחירשים וכבדי שמיעה יהודים וערבים בירושלים – הפרוייקט התקיים במשך שנת לימודים אחת במימון הקרן לירושלים והסתיים בחודש יולי 2010. הפרוייקט היה מתוכנן להתפרס על 4-5 שנים ולכלול, בכל שנה, סדנה אחת לפתרון קונפליקטים עבור הצוות המקצועי הרב תרבותי של ביה"ס, אולם עדיין לא נמצא מימון להמשך. מנחות הסדנה- שרה מצר ולילה בראנסה-פרח, בהדרכת ישראל אמיר. בוועדת ההיגוי בהתנדבות: ישראל אמיר, נעמי שפר, ג'ולייט דביקה, רותי רגולנט-לוי.

 

* פרוייקט "קהילות ערביות ויהודיות בונות מחדש את מרחב המחיה" בשיתוף עם  ICfC - המרכז הבינלאומי לפיוס, שמרכזו בבוסטון (התחיל ב-3/2010) - בשלב ראשון במסגרת הפרוייקט, במימון ICfC וקרן גימפריג', התקיימו  עד חודש פברואר סדנאות ל-4 קבוצות – בבאר שבע, ביפו ובחיפה (2 קבוצות), לפיוס הסטורי כאמצעי לפתרון קונפליקטים בין נציגי אוכלוסיות של ערבים ויהודים החולקות אותו מרחב מחיה. כל קבוצה הונחתה ע"י מנחה יהודי/ה וערבי/ה חברי "עו"סים שלום" על פי מתודת הנחייה ייחודית שפותחה ע"י ה- ICfCהמפעילה אותן בארצות שונות בעולם ואף נוסתה בארץ. "עו"סים שלום" היא הנציגה הבלעדית של ICfC בארץ. מנהלת הפרוייקט, בהתנדבות: נעמי שפר. בוועדת ההיגוי בהתנדבות: נעמי שפר, ישראל אמיר, חיר אלבז, דב ברנשטיין, ג'מאל אלקרינאוי נאדר אגבריה וארנה רומנוב. מתאם הפרוייקט: עודד (אדומי) לשם. 

 

* סדנה בנושא זהות ושייכות ארגונית –בשלב הראשון התקיימו 2 מפגשים של סופי שבוע במעלה החמישה בחודשים 11-12/2010, בהנחיית "פרוייקט קומי בישראל" ובמימונו. המשך פעילות מתוכנן בחודש 6/2011.

 

* פעילות למען שחרור גלעד שליט:

24.6.2010 – גילוי דעת

21.9.2010 – גילוי דעת

8.7.2010 – הצטרפות נציגים יחידים לצעדת משפחת שליט ברחבי הארץ וכן צעידה קבוצתית ממוצא 

ועד ירושלים. הסעה מירושלים למוצא - תרומת חברת הסעות ממזרח ירושלים. 

5.9.2010 – השתתפות במשמרת הזדהות עם המשפחה מול בית ראש הממשלה.

 

* פעילות למען משפחת אבו עיד מלוד שבתיה נהרסו:

החל מ-13.12.2010 – פעילות אינטנסיבית בסופי שבוע בהתנדבות: סיוע לבני המשפחה, מבוגרים ונוער, בפעילות מקצועית פרטנית וקבוצתית, ובשיעורי אנגלית לילדים. דורית גורני, ישראל אמיר, בדריה חלילי, רחל מקס, מרגרט סומך, חני רבינוביץ, שמשון נייקרוג.

28.12.2010 – גילוי דעת.

 

* סיורים ומפגשים:

17.12.2010סיור באיזורי החיכוך בירושלים, בהדרכת "עיר עמים" ובמימונה.

5.11.2010 – סיור לקו התפר שרון-שומרון, בהדרכת "יוזמת ז'נבה", במימון המשתתפים.

18.1.2011 – סיור בחברון, בהדרכת "בצלם" ובמימונה.

8.4.2010 – סיור ארכיאולוגי אלטרנטיבי בסילוואן-"עיר דוד", במימון המשתתפים. 

******************************************************************************

 

גילויי דעת:

9.6.2010 – בעניין שכר העובדים הסוציאליים

1.8.2010 – בעניין הריסת בתים בנגב

1.8.2010 – בעניין אלימות כלפי עובדים סוציאליים

22.8.2010 – בעניין גירוש ילדי עובדים זרים

12.10.2010 – בעניין יום העוני הבינלאומי

5.12.2010 – מכתב תמיכה לעמיתינו בלשכות הרווחה בישובי הצפון, בעקבות השריפה בכרמל

3.3.2011 – בעניין מאבק העובדים הסוציאליים

13.3.2011 – בעניין הפיגוע באיתמר

*******************************************************************************

 

השתתפות בפורומים, ימי עיון והתכנסויות שונות:

* פורום ארגוני השלום הפלסטיני-ישראלי – יהודית רקנטי (גם חברה בוועדת קשרי חוץ) ונאיל בוטו.

 

* כנסים וימי עיון של ארגונים שונים בנושאי שלום, רווחה וחברה (הפורום להסכמה אזרחית, ון ליר, וכד') – נעמי שפר, דב ברנשטיין, יהודית רקנטי, אביבה פלאי, אורי פפיץ, ארנה רומנוב.

 

* 25.1.2010 – כנס פורום ארגוני השלום הפלסטיני-ישראלי ביריחו. בכנס השתתפו ארגונים מהארץ ומהרשות הפלסטינית. יהודית רקנטי ונאיל בוטו השתתפו כנציגי "עו"סים שלום", במימון הפורום.

 

* 7.6.2010 – בכינוס הארצי ה-17 של העובדים הסוציאליים התקיים המושב "קידום היחסים בין יהודים וערבים". יו"ר המושב היה דב ברנשטיין. במושב הוצגו עבודות ע"י חברי "עו"סים שלום": גבי עבד וישראל אמיר על עבודתם ביפו, חנין מג'אדלה על הקבוצה הירושלמית, שרה מצר ולילה בראנסה-פרח על עבודתם בבית ספר ויהודית רקנטי על "עו"סים שלום".

 

* 25.6.2010 - הפגנה בסילוואן נגד הריסת בתים – דב ברנשטיין.

********************************************************************************

מפגשי מוסדות "עו"סים שלום":

* ב-29.4.2010 התקיימה האסיפה הכללית בחיפה, במסגרת הכנס השנתי.

 

* במהלך התקופה התקיימו באופן שוטף ישיבות יו"רים שותפים (דב ברנשטיין וג'מאל אלקרינאוי) ויו"ר ועדת הכספים (אורי פפיץ), 5 ישיבות הנהלה, 3 ישיבות מזכירות (דב ברנשטיין, ג'מאל אלקרינאוי, אביבה פלאי, נעמי שפר וחנין מג'אדלה) ו-2 ישיבות הכנה לכנס השנתי הנוכחי (דב ברנשטיין, ג'מאל אלקרינאוי, אביבה פלאי, נעמי שפר, חנין מג'אדלה והדס תמיר).

 

* 18.5.2011 – הכנס השנתי בשיתוף מכללת אלקאסמי בבאקה אל גרביה-ג'ת. 

********************************************************************************

תודה

לכל המתנדבים בפעילויות "עו"סים שלום" !

 


    הרשמה לניוזלטר והודעות

    שם פרטי
    שם משפחה
    דואר אלקטרוני
    Powered by Artvision | Truppo Websites