עוסים שלום
search

תקציר מתוך הרצאתה של פרופ' מיכל שמאי בכנס השנתי של "עו"סים שלום"

 

 

הנושא : השתקפות העמדות הפוליטיות בפרקטיקה ובמחקר של ע"ס. 

 

 

קיימות לפחות שתי רמות של זהות:

 

1. ה"אישית", האינדיווידואלית: בנויה מהמשפחה – הגרעינית ומשפחת המוצא, מתכונות אישיות,האופי, ההשכלה ועוד.

 

 

 

2. ה"אנחנו" - הזהות הקולקטיבית, החברתית, הלאומית, הזהות של "הטראומה ההיסטורית".

 

 

פעם, בחינוך לעבודה סוציאלית, ההתייחסות הייתה לזהות האישית בלבד. דובר אז על היחסים של "מטפל – מטופל"

 

במונחים של תהליכי העברה וכד'.

 

אבל – בפועל לא ניתן להשאיר את הזהות הקולקטיבית בבית. לא את הזהות החברתית, הלאומית, והתרבותית.

 

למשל לא ניתן להשאיר את הסכסוך היהודי – ערבי בבית. גם אלמנטים אלו הם חלק בלתי נפרד מה"אני" האישי של כל אחד.

 

ב: 1993 פרופ'מיכל שמאי עבדה כשנתיים עם תושבי התנחלויות. הציגה עצמה בפניהם כ: "שמאלנית", חברת קיבוץ, ו"בעד הסכמי אוסלו".

 

בהתחלה הייתה תגובה של כעס עליה, אח"כ קיבלו את "הצגת העצמי" שלה, וניסחו גם לעצמם איך יתרגמו ויערבו בשעת משבר

 

הן את זהותם האישית והן את הזדהותם החברתית והלאומית , למשל אם וכאשר תעמוד על הפרק עזיבת ההתנחלויות.

 

לא ניתן להפריד את הזהות הפוליטית הרחבה מהזהות המקצועית.

 

 

הזהות הפוליטית שלנו יוצרת יחסי כוח: פוקו, (פילוסוף פוסט מודרני) דיבר על : כוח , יידע , ו- שיח.

 

הכוח: מופיע בכל מערכת יחסים, גם בזוגיות ובמשפחה. פוקו אומר שהכוח אינו דבר שלילי , אלא גורם יצירתי שמניע את

 

מערכת היחסים, אך הוא גם יכול להיות גורם מדכא. השאלה: איך ניתן להפוך את הכוח למקור להתפתחות וליצירתי.

 

יש חלקים ברורים בכוח: כוח פורמאלי, כוח של מומחיות כוח פוליטי ועוד. ויש חלקים אחרים כמו: כריזמה.

 

מנהל יכול ללכת לאיבוד בין המרכיבים השונים.

 

הידע  מידע וניסיון שעובדו ונצברו.ובכוחם לתרום להבנת ההווה ולתכנון העתיד.

 

ה "שיח"מרבה את הידע, הידע - משפיע על הכוח. שיח והידברות יש בהם כדי לקרב ולתרום לכוחלהיות יצירתי.

 

 

 

 

 

 

 

רשמה: שושנה ניר

 

  הרשמה לניוזלטר והודעות

  שם פרטי
  שם משפחה
  דואר אלקטרוני
  Powered by Artvision | Truppo Websites