עוסים שלום
search

אתיקה ופרקטיקה של אנשי המקצוע באזורי קונפליקט: בין הכחשה לפעולה

 
 
 
 


ביה"ס לעבודה סוציאלית

תכנית הדגל למאבק בהדרה וקידום סולידריות

אוניברסיטת חיפה


עובדים סוציאליים לשלום ולרווחה (ע"ר)

مال اجتماعيين من اجل السلام والرفاه (ج. م)

Social Workers for Peace and Social Welfare (R.A)

"אתיקה ופרקטיקה של אנשי המקצוע באזורי קונפליקט: בין הכחשה לפעולה"


עו"סים שלום – עובדים סוציאליים לשלום ורווחה, בית הספר לע"ס אוני' חיפה ותכנית הדגל למאבק בהדרה חברתית וקידום סולידריות באוניברסיטת חיפה, שמחים להודיע על כנס מדעי-מקצועי, שיעסוק בסוגיות הקשורות באתיקה ופרקטיקה של אנשי מקצוע באזורי קונפליקט.

הכנס יתקיים בתאריך 12 במאי 2015, כ"ג באייר תשע"ה, בין השעות 9.00-16.30
באולם הכט באוניברסיטת חיפה

מצבי קונפליקט פוליטי, דתי, אתני או לאומי הנושאים אופי מתמשך ואלים מעמידים אנשי מקצוע בתחומי הרווחה, חינוך, בריאות הנפש, רפואה ומשפט בפני סוגיות אתיות ופרקטיות מורכבות. אנשי מקצוע נדרשים לספק מענים לצרכים השונים של אוכלוסיות שונות המצויות במציאות של קונפליקט תוך כדי שמירת על ערכי האתיקה המקצועית. מציאות הקונפליקט מאתגרת את היכולות הקיימות של אנשי מקצוע להיענות לדרישות נוגדות ומשתנות העולות מתוך הקונפליקט ולנווט את עשייתם בין נאמנויות שונות ולעיתים אף מתנגשות. הכינוס ייתן במה לחוקרים, אנשי מקצוע, נציגי שירותים וסטודנטים בדיסציפלינות השונות להציג את עבודותיהם ולהעלות סוגיות ואתגרים איתם מתמודדים אנשי מקצוע בישראל ובעולם במציאות של קונפליקט מתמשך.

הוועדה המארגנת מזמינה הצעות לפוסטרים המתארים תכניות, מיזמים או פרויקטים המתמודדים עם מציאות הקונפליקט בנושאים הבאים:

·אנשי מקצוע יהודים וערבים במציאות הקונפליקט

·רב תרבותיות וכשירות תרבותית בצל הקונפליקט

·תפקידם של אנשי מקצוע בקידום השלום ומניעת מלחמה

·טיפול באוכלוסיות נפגעות

·הערכות שירותים לעת חירום

·פרקטיקה מקצועית בהקשר סוגיות הליבה (גבולות, כיבוש, התנחלויות, טרור, ירושלים)

·אנשי מקצוע וביטויי שנאה


הצעות להצגת פוסטרים יש לשלוח עד 15 מרץ 2015
אל:
ossim-shalom@bezeqint.net

לפרטים נוספים:

ביה"ס לעבודה סוציאלית. אוניברסיטת חיפה. טל': 04-8240368

עו"סים שלום - עובדים סוציאליים לשלום ולרווחה. טל': 02-6234512

    הרשמה לניוזלטר והודעות

    שם פרטי
    שם משפחה
    דואר אלקטרוני
    Powered by Artvision | Truppo Websites