עוסים שלום
search

גילוי דעת בעניין "מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בחברה הערבית" בחיפה

לאחרונה הובא לידיעתנו כי תופסק התמיכה התקציבית של משרד הרווחה ל"מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בחברה הערבית" בחיפה, בשל תקלה משרדית ביורוקרטית.

תמיכה זו הינה המקור הכספי המרכזי למימון פעילות המרכז ולכן הפסקת התמיכה משמעה סגירת המרכז.

מרכז הסיוע בחיפה הינו אחד משלושה מרכזים יחידים הפועלים בחברה הערבית בארץ, המספקים ליווי וסיוע לנשים ונערות נפגעות אלימות.

נוסף לפעילות זו, המרכז מפעיל גם סדנאות, הרצאות ופעילויות הסברה בבתי ספר לציבור הרחב בנושא אלימות מינית ודרכי המאבק בתופעה, ובכך ייחודו של המרכז.

אנו, עובדים סוציאליים יהודים וערבים חברי "עו"סים שלום", האמונים על רווחת אזרחי המדינה, מאמינים בחשיבות פעילותם של מרכזים מעין אלה בכלל ובחברה הערבית בפרט, כחלק מפעילות לקידום נשים בחברה ולמימוש זכותן לקבלת שירותים בעיתות מצוקה.

סגירת המרכז עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך ובלתי סביר לציבור הנשים והנערות המקבלות היום סיוע ואף לאלה שתזדקקנה לסיוע מקצועי בעתיד.

לאור כך, אנו קוראים לוועדת התמיכות של משרד הרווחה ולמשרד האוצר לשנות את ההחלטה ולהמשיך את התמיכה התקציבית למפעל חשוב זה הקיים מזה עשור.

כן אנו פונים למשרד הרווחה שחרט על דגלו מתן שירותים חברתיים לכלל האזרחים ובמיוחד לאוכלוסיות בסיכון וקידום מעמד האישה, לדאוג להמשך התמיכה.

 

 

עו"ס דב ברנשטיין         עו"ס דר' מוחמד דיאב

                      יו"רים שותפים

 

27.8.2012

    הרשמה לניוזלטר והודעות

    שם פרטי
    שם משפחה
    דואר אלקטרוני
    Powered by Artvision | Truppo Websites