עוסים שלום
search

גילוי דעת - יולי 2016

גילוי דעת

 

 

כעובדים סוציאליים אנו מוחים על הפיכת אספקת מים וחשמל לתושבי עזה לכלי פוליטי המשרת את הפוליטיקאים ואת הממשלה.

ההשלכות של העדר מים הראויים לשתיה המחמיר בחדשי הקיץ, תפגענה בחייהם של התושבים בעזה. חוסר מים ראויים לשתיה גורם לתמותה מוגברת של תינוקות, זקנים וחולים כרוניים וכן למחלות קשות אשר התפשטותן אינה יודעת גבולות פוליטיים. חוסר חשמל רק מחמיר את הבעיה; חשמל לתושבי עזה אין משמעותו רק קפה קר בבוקר, אלא סם חיים. בתי חולים אינם יכולים לתפקד ללא חשמל: אינקובאטורים של פגים וחולים מונשמים תלויים לחייהם באספקת חשמל סדירה, וחדר ניתוח אינו יכול לתפקד ללא חשמל רציף. הגנראטורים, כתחליף לחשמל, רק גורמים לזיהום סביבתי נוסף, גם לו אין גבולות פוליטיים.

מניעת חשמל ומים מאוכלוסייה שלמה הנמצאת במצור יום יומי היא אכזריות לשמה, הגובלת באלימות חברתית ומסכנת חיים. זוהי פגיעה לא מידתית במרקם החיים המינימאלי שעדיין מתקיים בעזה, ורק מעלה את סף השנאה כלפי מדינת ישראל ותושביה.

 

ג'ולייט דביקה,  ברוך שליו,

יו"רים שותפים

 

 

    הרשמה לניוזלטר והודעות

    שם פרטי
    שם משפחה
    דואר אלקטרוני
    Powered by Artvision | Truppo Websites