עוסים שלום
search

גילוי דעת

פברואר 2017

גילוי דעת

אנו – ארגון עובדים סוציאליים לשלום ורווחה – אשר משקיעים את מרב מאמצנו לשמירת הרקמה החברתית העדינה של החיים המשותפים בישראל, מביעים בזאת את דאגתנו העמוקה ממגמת ההסתה כנגד חלק מאזרחי המדינה. על פניו נראה כי זוהי תופעה המהווה מעין חלופה להעדר מנהיגות אחראית ולאי אכפתיות כלפי איכות החיים של כלל תושבי המדינה. לאחרונה, הממשלה והמשטרה אף פתחו ב"מלחמה" נגד 20% האזרחים שאינם יהודים, אשר מתבטאת בהצהרות חסרות אחריות ומסוכנות, המלוות במעשים גורמי טראומה בישובים הערבים, הבדואים והדרוזים.

מראשי השלטון נושבת רוח של הסתה מכוונת, והתוצאות בשטח הן בלתי נמנעות. אחד מחברי הכנסת אף עמד על התופעה והגדירה כ"תרבות השקר". אכן, זה יותר מרמזור אדום לדמוקרטיה, ואנו כאנשי מקצוע בשטח, במוסדות האקדמיה, במערכת החינוך ובכלל שירותי הרווחה, מגנים תופעות חמורות אלה ומבקשים שכולנו נפעל על מנת להחזיר את החברה הישראלית למצב של שפיות ולמיגור האפליה. רוב האנשים שנגדם מכוונת ההסתה הפרועה הנם אזרחים גאים אשר מגלים נאמנות לערכי מגילת העצמאות, שהיא הבסיס המשותף לקיומה של מדינת ישראל וללגיטימיות שלה בקרב אומות העולם.

 כאנשי מקצוע אשר מתמודדים עם  הבעיות החברתיות ועם השלכות ההסתה והשנאה, אנו עומדים על כך שכל אדם במדינה יהיה זכאי לאותן זכויות בסיסיות:

קורת גג, מים וחשמל, שירותי בריאות וחינוך.

אין למנוע באופן גורף מרבבות אזרחים הרחבות בנייה רק מהסיבה שהם אינם יהודים, ויש לפעול בכל דרך למען התרת חסמים ביורוקרטים על מנת לקדם מיידית תכנון ובנייה. יש למנוע כל אפליה שהיא בין אותם בני אדם שהממשלה חפצה ביקרם לבין כל האחרים. הצדק צריך להיראות ובעיקר להיעשות, והעובדה שמעשה מסוים נתפס כ"כשר" בעיני זה שמחזיק כרגע את חותמת הכשרות, אינה מהווה עדיין ערובה לכך שזה אכן כשר.

בקשתנו, דרישתנו, תפילתנו: בואו ונבנה ביחד עתיד חברתי משותף שנובע ממקום האנושיות המשותפת שלנו, ובכך נצליח לממש את הפוטנציאל האדיר שקים בקרב כלל תושבי המרחב שמחבר בינינו.

ברוך שליו, ג'ולייט דביקה

יורי"ם שותפים, עו"סים שלום

 

 

 

 

 

 

 

February 2017

 

MANIFESTO

 

We, Ossim Shalom -- Social Workers for Peace and Welfare -- who are devoted to preserving the delicate social fabric of our shared lives in Israel, hereby express our deep concern at the growing trend of incitement against a segment of Israel’s citizens.  This is not simply a matter of poor leadership or lack of concern for the quality of life of our country’s inhabitants. Recently the government and the police have launched what amounts to a "war” against 20% of Israel’s citizens who are not Jews. It takes the form of irresponsible and dangerous declarations and is accompanied by actions that cause trauma in Arab, Bedouin and Druze communities. Calculated incitement from state authorities has produced what one Member of the Knesset has described as "a culture of lies”. It is causing unavoidable damage and constitutes a grave danger to our democracy.

We, as professionals in the fields of social services, educational and academic institutions, condemn all manifestations of incitement and discrimination.  We urge everyone to restore Israeli society to a sense of sanity.  Most of the people against whom this incitement is directed are good citizens, loyal to the values of Israel’s Declaration of Independence which is the common basis for Israel’s existence and legitimacy in the eyes of the world.

As professionals who have to cope directly with the social consequences of incitement and hatred we declare that every person is entitled to the same basic rights:  

 A home, water and electricity, health and educational services.

Thousands of citizens should not be denied the right to building expansions, merely because they are not Jews and every effort should be made to remove bureaucratic hindrances.  Justice should be seen to be done.

This is our appeal, demand, and prayer: come, let us build together a common social future, based on our common humanity, so that we may realize equally the great potential of all members of our society.

 

Baruch Shalev, Juliet Dabbikeh

 

Co-chairpersons, Ossim Shalom

    הרשמה לניוזלטר והודעות

    שם פרטי
    שם משפחה
    דואר אלקטרוני
    Powered by Artvision | Truppo Websites