עוסים שלום
search

גילוי דעת בעניין גירוש ילדי עובדים זרים מישראל

 

גילוי דעת בעניין גירוש ילדי עובדים זרים מישראל

 

על סדר היום הציבורי, בחודשים האחרונים, סוגיה אנושית וחברתית ממדרגה ראשונה. 

אנו כארגון של עובדים סוציאליים שחלקנו עוסק, ישירות או בעקיפין, בטיפול בילדים, מחוייבים לתת דעתנו ולהעלות שאלות אתיות ומקצועיות.

מדינת ישראל מעוניינת להסתייע בעובדים זרים כדי להיטיב את רווחתם של אנשים בעלי מוגבלויות, ילדים מבוגרים וקשישים כאחד. כמו כן, המדינה מתירה להביא עובדים לחקלאות ועוד.

עובד זר החפץ להגיע לארץ, פונה לחברות כוח אדם, שהינן בעלות אינטרס כספי.

מדינת ישראל אינה עורכת ראיונות בשגרירות המקומית כמקובל במדינות אחרות ועל כן נמנע מהעובד מידע ישיר על זכויותיו.

אנו שומעים לאחרונה בתקשורת כי ברגע שעובדת זרה יולדת, היא נדרשת להוציא את התינוק מהארץ תוך 3 חודשים, ובאם אינה עושה זאת, היא מאבדת את רשיון העבודה.

לא יעלה על הדעת שעל אנשים אלה, צעירים בדרך כלל, ייאסר לפתח מערכת זוגית ומשפחתית שכן מדובר בזכות בסיסית של אדם, באשר הוא.

פירוש הדבר שאם אמורה לעזוב את בן זוגה על מנת שתגדל תינוקה מחוץ לגבולות ישראל, או שתיפרד מתינוקה. שני פתרונות אלו אינם הומאניים.

התקופה האחרונה מלמדת כי לא נערכה חשיבה מספקת בצד ההחלטה להביאם ארצה. כמו כן אין זה ישים וראוי לתקן תקנות שהציבור אינו יכול לעמוד בהן.

התוצאה היא שעובדים זרים רבים, אשר נכנסו ארצה ברשיון, נשארים לחיות בארץ בפחד, כשרשיונם אינו מתחדש (לעיתים משום שהונו ע"י "מאכארים" ומעסיקים שלכאורה היו אמורים לעזור להם).

הילדים הנולדים כתוצאה ממערכות יחסים בין עובדים זרים, גדלים בישראל, לומדים שפתנו וחשים עצמם בביתם (דבר המתאפשר מעצם היותנו מדינה רב תרבותית). החינוך הניתן להם נמצא תחת פיקוח משרד החינוך, ככל ילד אחר במדינה.

כל זאת, עד הרגע שנדרשה מדינת ישראל לקבל החלטה בדבר גורל ילדים שאינם עונים לקריטריונים הנקבעים אד-הוק, ללא מדיניות הומאנית ברורה וכוללנית בהתייחס לילדים והוריהם.

במציאות זו, אנו העוסקים בעבודה סוציאלית, חשים כאבם ותסכולם של ילדים ומשפחות אלה ולכן פונים אנו לממשלת ישראל בבקשה ובתביעה להקים ועדה בין משרדית שתכלול את משרד הרווחה, החינוך, הבריאות, משרד הפנים, התמ"ת והמשרד לבטחון פנים, שיתנו את הדעת באופן ברור לסוגיות המתעוררות מרגע הזמנתו של עובד זר לישראל.

לא תיתכן רווחתנו ללא רווחתם.

 

דב ברנשטיין ג'מאל אלקרינאוי

יו"רים שותפים

 

 

 

22.8.2010

  הרשמה לניוזלטר והודעות

  שם פרטי
  שם משפחה
  דואר אלקטרוני
  Powered by Artvision | Truppo Websites