עוסים שלום
search

ושוב באוקטובר – למה ביום כיפור, וכל כך קרוב לרמדאן?!!

מאת: עו"ס דב ברנשטיין, חבר הנהלת "עו"סים שלום"

במוצאי החג חשתי שהנה שוב האדמה רועדת. איך תמיד זה קורה לנו באוקטובר?

לפני 35 שנה היתה זו הקונספציה שהכריעה אותנו ושילמנו מחיר יקר ביותר. באוקטובר 2000 היתה זו השחצנות והיוהרה של ההנהגה (ראה הופעתם של ראש הממשלה ושר החוץ בוועדת אור) שלא ידעה אל-נכון להרגיע את הזירה הפנימית היהודית-ערבית בשעה שניסתה לתת בצורה שלומיאלית, גסה ובלתי אחראית, מענים למציאות רותחת של יחסי ישראלים ופלסטינים במאבק בו שילמו בחייהם אלפי צעירים משני העמים.

קורבנות אוקטובר כנראה לא לימדו עדיין את הקיצוניים והפורעים בשני העמים, וכמעט שביום כיפור האחרון חזרנו על טרגדיה דומה. נכון שהפעם לא היו מתים, אך מי יכול לספור את הקורבנות שנפשם נפגעה ללא מזור...

לא מקרה הוא שסביב יום הכיפורים וצום הרמדאן מתרחשים אירועים דרמטיים כאלו. להערכתי, ב-2 המועדים הללו יש פוטנציאל של איום והרס וכשמפרקים מתח, חוסר אמון, רגשות קיפוח ומרירות בצירוף עם רגשות אשם וחרדה לאומיים עזים, אנחנו עדים לאלימות מהסוג הגרוע ביותר.

לכל אלה אין תרופת פלא ופטנטים לעת מצוא, אלא נדרש חריש עמוק ומתמשך של חינוך לסובלנות וכיבוד הזולת.

השעה קוראת לנו, כך חשבתי, ולשמחתי גם מספר חברים בארגון שלנו חשבו כך, כשהחלטנו לבטא באופן מיידי ומוחשי את אשר ראינו לנכון.

בהתאם לאחת המשימות של "עו"סים שלום "לקדם את השלום באמצעות הידברות המבוססת על כבודם של כל העמים המעורבים בסכסוך" החלטנו להגיע בחול המועד סוכות למפגש עם האוכלוסיה והמנהיגות המקומית העירונית ועם חברינו העובדים הסוציאליים בעכו.

בגילוי הדעת שהפצנו בקרב התושבים קראנו "לכל הצדדים להניח לדרך האלימות, לחזור לשפיות, להידברות ולחיים משותפים".

בפגישתנו עם העובדים הסוציאליים היהודים והערבים בלשכת הרווחה ובמפגש היזום עם ראש העיריה מר לנקרי, ואחר כך עם ח"כ הרב מלכיאור ועובדי הרווחה ברשות, ביטאנו את אמונתנו ורצוננו שהארגון שלנו "מוכן להעמיד את שירותינו המקצועיים ונסיוננו הרב להניע את תהליך ההידברות" במצב המשברי הכל כך חמור, כפי שחשנו באופן בלתי אמצעי במפגשנו עם האוכלוסיה המקומית ועמיתינו למקצוע בעיר.

כפי שהביסוס הרעיוני והערכי שלנו מושתתים על ציוויי המקצוע, שמירה על רווחת הפרט והמשפחה, נכונותנו להיות קשובים למצוקותיו של הפרט ולקולם של חסרי הקול, חש אני שבעת משבר כזאת עלינו להיאבק ביתר שאת בסטריאוטיפים השליליים.

כן עלינו לפעול להעמיק את המודעות של שני העמים בארץ הזאת לצורך הקרדינאלי בעשיה המשותפת היומיומית, ומוטלת עלינו, כסוכנים לשינוי חברתי המטלה להמשיך ביתר שאת לבטא את עמדותינו.

זאת עלינו לעשות ראשית בקרב איגוד העובדים הסוציאליים, בקרב עמיתינו לעבודה ובקרב קבוצות ההתייחסות שלנו.

אסור לנו להניח לרגע את הלפיד הבוער ולהיעזר בו כדי להאיר את דרכנו, ולא כדי לשרוף ולנתץ כפי שקרה ביום כיפור-אוקטובר האחרון בעיר עכו!

    הרשמה לניוזלטר והודעות

    שם פרטי
    שם משפחה
    דואר אלקטרוני
    Powered by Artvision | Truppo Websites