עוסים שלום
search

הייתכן ש"הברונית של אדמות קיסריה" היא פשוט גזענית? על פי מאמרו של אור קשתי ב"הארץ" מיום 2.6.17

הייתכן ש"הברונית של אדמות קיסריה" היא פשוט גזענית?

 על פי מאמרו של אור קשתי ב"הארץ" מיום 2.6.17

 

ג'יסר  א -זרקא היא ישוב ערבי, אחד העניים במדינה, שמתיישביו הראשונים הגיעו למקום החל משנת 1834. שנים רבות לפני מושבות הברון, לפני קיסריה ולפני כל התיישבות יהודית אחרת בסביבה, החוסמות ומונעות היום את התפתחותו.

במאמרו, אור קשתי מציין כי קרן קיסריה, שותפות של משפחת הברון ושל המדינה, מחזיקה שטח גדול מאדמות קיסריה ומסרה חלקים מהם למדינה.  הקרן מסרבת להקצות אדמות נוספות  באחזקתה לטובת הישוב הערבי ג'יסר א-זרקא, בטענה להפרת "התחייבויות  מדינת ישראל על פי הסכם היסטורי עם בית רוטשילד" ומאיימת לקחת חזרה את כל האדמות ולהפסיק העברת כספים למדינה. מכאן, האם ההסכם עם המדינה, שאפשר העברת אדמות הקרן  לישוב היהודי קיסריה ולא לישוב הערבי הסמוך ג'יסר א-זרקא, קובע שאין להעביר חלקים אדמות הברון לערבים?  

מאבקם הצודק של התושבים לקבל אדמות נוספות כדי לחלץ את הישוב ממצוקתו הכלכלית והחברתית, בהיותו נתון במצוקה קשה  מחוסר שטחי פיתוח, ותגובתה של קרן קיסריה, מזכירים  את ההיסטוריה של משפחת הברון. עם כל חשיבות תרומתו של הברון רוטשילד לקידום הישוב היהודי בארץ, והבעייתיות של גישתם של שליחיו למושבות היהודיות, אהדתו תמיד הייתה לישוב היהודי בלבד. דאגה לערבים תושבי הארץ לא הייתה מטרתו.

"קרן קיסריה", שנהתה שנים מהנחות מס, מתבססת כאמור על "הסכם היסטורי" של המדינה עם משפחת רוטשילד. לאור זאת רצוי לזכור מה היה אופיים של ההסכמים ההיסטוריים של משפחת רוטשילד עם המתיישבים היהודים במושבות הברון, ואולי גם את מקורות הבעלות, לפחות החלקית, על האדמות. לעזרתו של הברון רוטשילד  למושבות היה מחיר גבוה: המתיישבים במושבות נדרשו להעביר לברון ופקידיו את כל אדמותיהם וכל כלי העבודה החקלאיים שלהם, אותם רכשו במיטב כספם. תושבי מושבות הברון  ("הקולוניות של הברון") נשלטו באופן מוחלט על ידי פקידיו. שיטת החסות הקולוניאלית  התבטאה בהחתמת המתיישבים על חוזים דרקוניים בהם הם מעבירים לברון לא רק את אדמותיהם, אלא את עצמאותם, מתוך התמסרות טוטלית: "מתחייבים בידך אנחנו, זמרין (זיכרון יעקוב) היא שלנו. אנו מוסרים עצמנו בידיך...., ומקבלים ללא ערעור ופקפוק את האדמיניסטרציה... (פקידות הברון)  ולסמוך על דעתו בכל הנוגע לארגון המושבה... ולציית בשלמות לפקודות שהיא תמסור לנו" ( מתוך כתב ההתמסרות של אנשי זיכרון יעקב). ומי שלא ציית נלקחה ממנו תמיכת הברון שהייתה חיונית למחייתו. 

כדאי להזכיר ל"ברונית של אדמות קיסריה" שימים אלה חלפו, כך גם מדיניות הקולוניאליזם והאיומים בשלילת תמיכה כספית. קרן קיסריה, אינה עומדת היום בפני מתיישבים חסרי אונים במושבות  בראשית דרכן אלא בפני מדינת חוק, ריבונית ומבוססת, שהערבים הם אזרחיה, שווי זכויות לפי החוק, ומחובתה לדאוג גם לרווחתם. התנהגות זו של מסירת אדמה למדינה לצורך ישוב יהודי, והתנגדות למסירת חלקי אדמה נוספים לישוב ערבי היא התנהגות מפלה. היא נקראת היום גזענות והיא מנוגדת לחוק המדינה. וחוק, כתב עורך דינם, צריך לכבד. זכויות שלטוניות של המדינה באות עם חובות שלטוניות, חובת המדינה לדאוג לכל התושבים, גם לערבים מג'סר א- זרקא ובישובים נוספים.

גזענית היא התנגדותם של  תושבי מעגן מיכאל ובית חנניה, וגם התנהגותם של תושבי קיסריה שהגיבו בהכרזה על "מצב חירום..., זה עשוי להיות סופה של קיסריה שאנחנו מכירים. היכונו מאבק שעוד לא היכרנו".

ולתזכורת, גם לראש הממשלה יש בית בקיסריה, המתוחזק, לפחות בחלקו, על ידי המדינה.

נעמי שפר

עו"סים שלום והמטה למאבק בגזענות

4.6.2017

 

    הרשמה לניוזלטר והודעות

    שם פרטי
    שם משפחה
    דואר אלקטרוני
    Powered by Artvision | Truppo Websites