עוסים שלום
search

בית הספר כראי של קהילה – גישה מערכתית לחינוך לחיים משותפים - נעמי שפר

בית הספר כראי של קהילה – גישה מערכתית לחינוך לחיים משותפים

 

 

נעמי שפר – עו"סים שלום

 

המורים והתלמידים של בתי הספר מייצגים נאמנה את הדעות והעמדות של האוכלוסיה בקהילה ממנה הם באים. הם תמונה אמינה של דעות ועמדות הוריהם, העיתון שהם קוראים בבית - אם יש בבית עיתון - של צפייה בטלביזיה, של עמדותיהם של חבריהם – קבוצת ההתייחסות, המושפעים גם הם מהוריהם, מהרשתות החברתיות וכו'. ולעיתים גם מספרי הלימוד.

 

 

לכן תהליכי שינוי חלקיים, בבית הספר או רק בכיתה אחת, עשויים ליצור דיסוננס קוגניטיבי לילדים שחווים דעות ועמדות אחרות בבית, או/גם עם ילדי בית הספר שאינם חלק מאותו תהליך ומורים שאינם חלק מאותו תהליך – אם מדובר למשל ביוזמה של מורה בכיתה אחת. כל זאת אם לא מפתחים גישה כוללנית.

 

 

תהליכים שהחברה עוברת בשנים האחרונות מקצינים עמדות ומחריפים בעיות כגון גזענות, אפליה, סטריאוטיפים ודעות קדומות, קסנופוביה, חוסר סובלנות קיצוני, אלימות ועוד. כתוצאה מכך גדלה האלימות המילולית והפיזית בבתי הספר בהפסקות ובכיתות. למורים היום חסרים כלים מקצועיים להתמודד עם התנהגויות אלה והם חשים את האלימות על בשרם גם אם הם רק מביעים דעות אחרות.

 

 

על בסיס ניסיון מצטבר רב שנים של עו"סים שלום, עם אוכלוסיות מגוונות, בהתמודדות עם סטריאוטיפים, גזענות, דעות קדומות , קסנופוביה וחוסר סובלנות, ופיתוח מנהיגות דמוקרטית, פותחו מודלים המתמודדים עם בעיות אלה תוך ראיה מערכתית רחבה – תוך ארגונית ובין ארגונית וכן קהילתית ובין קהילתית. מודלים אלה מתאימים לארגונים ובתי ספר המעוניינים בהתמודדות מקדמת בתוך הארגון – בית הספר עצמו ו/או בשילוב קהילתי, או בין ארגוני – שני בתי ספר – יהודים וערבים. המודלים משלבים את העשייה עם פעילות מודרכת התוך ארגונית והקהילתית.

 

 

המודלים מתמקדים בראיה מערכתית כוללת ארגונית - קהילתית, המתחילה  בהכשרת סוכני שינוי* תוך ארגוניים ובין ארגוניים, עם דגש על אוכלוסיות מעורבות, יהודיות וערביות. הדגש הוא על פיתוח תובנות ותהליכים אישיים ובין אישיים, פיתוח יכולת מוכחת להתמודדות עם הבעיות שצוינו לעיל, תהליכים קבוצתיים והשפעתם,  דפוסי מנהיגות, פיתוח מחויבות אישית ושילוב מודרך עם יתר הארגון או הקהילה. במושגים של בתי הספר הכוונה היא התלמידים בכיתות, ועד הורים, וגורמים רלוונטיים בקהילה שיזוהו כבעלי עניין והשפעה (חיובית או שלילית). המודלים  מתמקדים גם בחשיבות של הגדרת הבעיות, אבחון רחב של המערכת, שיתופי פעולה נחוצים ומשפיעים, גורמים מקדמים ומעכבים, ועוד.

 

 

המודלים גמישים ומותאמים לכל ארגון על בסיס הגדרת מטרות, אוכלוסיות יעד, ניסיון קודם – אם יש וכן אבחון מקיף, תוך שיתוף בתי הספר בכל אחד מן השלבים של התכנון והביצוע.

 

 

*קבוצות סוכני השינוי יכולות להיות מגוונות בהתאם למטרות וגם לתקציב, ולכלול לדוגמא: צוות חינוכי, נציגות תלמידים, צוות חינוכי ונציגי מוסדות בקהילה, וגם פגישות משותפות, כגון פגישות משופות  של מורים ונציגי תלמידים לקביעת אסטרטגיות פעולה תוך כיתתיות. וכדומה כנגזרת מן המטרות ותהליך הפעילות.

    הרשמה לניוזלטר והודעות

    שם פרטי
    שם משפחה
    דואר אלקטרוני
    Powered by Artvision | Truppo Websites