עוסים שלום
search

בשבוע שעבר קבלה הכנסת שני חוקים מפלים ואפלים

שלום, 
בשבוע שעבר קיבלה הכנסת שני חוקים מפלים ואפלים: חוק הנכבה וחוק ועדות הקבלה לישובים קהילתיים. חוקים אלה מקוממים אותי מאוד, הם מנוגדים לכל מערכת הערכים האישיים והחברתיים שלי כפרט וכעובדת סוציאלית. 
חוקים אלה  עומדים בסתירה להיותנו מדינה דמוקרטית ולמטרותינו, לערכינו ולפעילותנו בעו"סים שלום. מדינה דמוקרטית חייבת לשמור על זכויותיהם של המיעוטים בה ולכבד את תרבותם וערכיהם, כולל נרטיבים היסטוריים וזהות אישית. חוקים אלה פוגעים קשה במרקם החברתי הבעייתי בארץ ומגדילים את הפערים והניכור בין אזרחים יהודים וערבים בארץ.
כעובדים סוציאליים החברים בעו"סים שלום, אנחנו אמונים על הערכים הדמוקרטיים המקנים זכויות שוות לכל האזרחים, כולל המיעוטים, תוך הכבוד הראוי לנרטיבים, לזהות ולתרבות שלהם.
יתרה מזאת, אנו מפעילים קבוצות של ערבים ויהודים המבוססות על הנרטיביים ההיסטריים והאישיים של כל אחד ואחת ועל זהותו האישית  כבסיס לקבלה, להכרה בסבל של האחר וליצירת אמפתיה, וזאת כדרך לפיוס היסטורי בין היהודים והערבים בארץ ולבניית מרקם חברתי חדש .
כארגון של עובדים סוציאליים ערבים ויהודים  אנחנו חייבים  למחות על חוקים מפלים אלה ולהמשיך לפעול יחד לחיזוק הבסיס הערכי הדמוקרטי ולקבלה מלאה של כל האזרחים ללא אפליה.
בברכה,
נעמי שפר
 

    הרשמה לניוזלטר והודעות

    שם פרטי
    שם משפחה
    דואר אלקטרוני
    Powered by Artvision | Truppo Websites